LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı lisansüstü programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, ders seçimi sırasında tereddüt ettiğiniz her konu ile ilgili Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Araş. Gör. Fatma Erdim ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Araş. Gör. Aslı Tuna ile iletişime geçebilirsiniz.


Araş. Gör. Fatma Erdim: fatma.erdim@istanbul.edu.tr

Araş. Gör. Aslı Tuna: asli.tuna@istanbul.edu.tr