Öğrenci

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır. Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmus+ Programı altında yükseköğretim alanında hibe desteği sağlanan faaliyetler şunlardır: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan; Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği , Ortak Yüksek Lisans Dereceleri, Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi ile Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2) altında yer alan; Stratejik Ortaklıklar, Bilgi Ortaklıkları, Özel Eylem ve Jean Monnet.

Üniversitemizin Avrupa’daki 348 üniversite ile anlaşması bulunmaktadır ve bu kapsamda öğrenci, öğretim elemanı, personel ve staj hareketliliği gerçekleştirilmektedir.

Erasmus+ Programı Tarih Bölümü Koordinatörleri:

Yrd. Doç. Dr. Yusuf Gürkan ERGİN

Yrd. Doç. Dr. Özgür ORAL

Yrd. Doç. Dr. Özgür KOLÇAK

Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel: +90 212 440 00 00 
E-Posta: erasmus@istanbul.edu.tr 
Web: http://erasmus.istanbul.edu.tr/

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 İstanbul Üniversitesi, Merkez Kampüs, Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi Binası, Farabi Kurum Koordinatörlüğü, 34452 Beyazıt Fatih/İSTANBUL

 (212) 440 00 00

 10702-10703

 (212) 440 03 53

 farabi@istanbul.edu.tr

Web:  http://farabi.istanbul.edu.tr/tr/_

Mevlana Değişim Programı (MED), Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından fonlanan bir öğrenci ve öğretim üyesi değişimi programıdır. Hem gelen öğrenci/öğretim üyesi, hem de giden öğrenci/öğretim üyesi için ülkelere göre belirlenmiş miktarlar çerçevesinde YÖK tarafından burs/ödenek sağlanır. (Burs ve ödenek miktarları için mevlana.yok.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.)

MED Protokolleri, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki tüm dünya ülkelerini kapsar. İstanbul Üniversitesi MED’e ilk kez 2014-2015 akademik yılında dâhil olmuş, 17 farklı ülkeden toplam 46 MED protokolü imzalamıştır.

Mevlana Değişim Programı Tarih Bölümü Koordinatörü:

Yrd. Doç. Dr. Cumhur Ersin ADIGÜZEL

Protokol listesi: http://mevlana.istanbul.edu.tr/?page_id=7106 
Adres: Beyazıt Yerleşkesi, 34452 Beyazıt/İstanbul 
Tel: +90 212 440 00 00 / 10647 
E-posta: mevlana@istanbul.edu.tr 
Web: http://mevlana.istanbul.edu.tr/