Misyon ve Vizyon

Tarih Bölümü, öğrencilerine, bir tarih şuuru kazandırmayı hedeflerken diğer taraftan da olaylara ilmî bir bakış açısı ile yaklaşmanın gerekliliğini ön plana çıkaran bir eğitim anlayışına sahiptir. Bölüm olarak, öğrencilerimize, dört yıllık mezuniyetleri sonunda, hak ederek aldıkları tarihçi unvanının ne demek olduğunu, bunun gerektirdiği sorumlulukların neler olduğunu tam olarak anlatabilmek için, yapılan seminer çalışmaları ve takip ettiğimiz ders programı bu çerçevede belirlenmektedir.